Πρόεδρος Δ.Σ.:Ευαγγελίου Πάρης
Αντιπρόεδρος :Μαρίνης Κωνσταντίνος
Γεν. Γραμματέας :Παπαγιαννάκου Ελένη
Αναπ.Γεν. Γραμματέας :Παναγιώτου Κατερίνα
Ταμίας :Καραβίδα Μαρία
Μέλος :Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος
Μέλος :Στουραίτης Γιάννης
Μέλος :Ζαβαλάρης Αντώνης
Μέλος :Κακαρνάκης Νίκος
Μέλος :Καλαφάτη Αναστασία
Μέλος :Γιαννακάκης Νιίκος
Μέλος :Νάσσου Γιώργος
Έφορος Προμίνι-Μίνι :Χαλιμούρδας Γεώργιος
Υπεύθυνος Ακαδημιών :Δημητρακόπουλος Στάθης
Έφορος Παιδικού- Εφηβικού :Καράμπελας Γεώργιος
Έφορος Κορασίδων :Διαμαντής Γεώργιος
Έφορος Νεανίδων :Καμπούρογλου Κλεάνθης

'